Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne świadczą usługi pielęgniarskie w domu pacjenta, bezpłatnie na zlecenie lekarza dla osób, które złożyły deklarację wyboru pielęgniarki. Zespół posiada doskonałe umiejętności i przygotowanie w zakresie wykonywania zabiegów pielęgniarskich. W skład personelu wchodzą pielęgniarki zatrudnione w przychodni “MEDICUS”:

 • Edyta Błaszczak (licencjat pielęgniarstwa),
 • Agnieszka Cieślak (magister pielęgniarstwa) – pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe oraz specjalista pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • Marzanna Jasiak (licencjat pielęgniarstwa),
 • Elżbieta Jaskulska,
 • Małgorzata Kaczmarska,
 • Edyta Kubacka,
 • Agnieszka Tylczyńska,
 • Krystyna Wojtkowiak (licencjat pielęgniarstwa)

Wykonywane zabiegi:

 • iniekcje
  • domięśniowe
  • dożylne
  • śródskórne
  • podskórne
 • wlew kroplowy dożylny (kroplówka)
 • zakładanie cewnika u kobiet
 • pobieranie krwi do badań laboratoryjnych u osób leżących
 • pomiar ciśnienia krwi
 • oznaczanie poziomu cukru z krwi włośniczkowej (z palca)
 • zmiany opatrunku
 • edukacja na temat zdrowego stylu życia
 • edukacja i przygotowanie rodziny do opieki nad obłożnie chorym
 • edukacja rehabilitacyjna
 • profilaktyka przeciwgruźlicza
 • patronaże u dzieci do 1-go roku życia
Top