Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Z przyjemnością informujemy, iż laboratorium Spółki Partnerskiej Lekarzy “MEDICUS” spełnia standardy jakości zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

W 2004r. uzyskaliśmy wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Oznacza to, że nasze funkcjonowanie jest uregulowane prawnie.

Laboratorium Spółki Partnerskiej Lekarzy “MEDICUS” wyposażone jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną właściwą do zakresu prowadzonej działalności i umożliwia stosowanie metod diagnostycznych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

laboratorium medyczne w turku

Personel laboratoryjny posiada fachową wiedzę medyczną potrzebną do świadczenia odpowiednich usług medycznych. Zatrudniamy wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych, mgr Ewelinę Połatyńską – Bochnak i mgr Magdalenę Kicińską – Ordon oraz panią Joannę Gibasiewicz, która jest starszym technikiem analityki medycznej i inżynierem zarządzania.

Każdy rodzaj oznaczenia wykonywanego przez laboratorium podlega ścisłej wewnątrz i zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości wyników badań ( krew pełna, surowica, osocze) Badania objęte są kontrolą Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Laboratorium Turek

Staramy się zaspokoić potrzeby pacjentów usługą medyczną odpowiedniej jakości. Analityczny profil naszego laboratorium nie oznacza ,że pacjenci nie mogą wykonać badań z zakresu bakteriologii, serologii. Zapewniamy im tę możliwość współpracując z innymi laboratoriami przy czym czas oczekiwania na wynik jest możliwie najkrótszy. Dobro pacjenta jest naszym nadrzędnym celem. Pacjenci traktowani są z szacunkiem. Cenimy ich niezależność , zapewniamy poufność, bezpieczeństwo.

Top