LABORATORIUM “MEDICUS”

Badania na skierowanie wykonywane są bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wszystkie badania można wykonać również odpłatnie, bez skierowania lekarskiego, na życzenie pacjenta.
Badania oznaczone * są wykonywane poza kompetencją lekarza rodzinnego, odpłatnie.

O laboratorium

Z przyjemnością informujemy, iż laboratorium Spółki Partnerskiej Lekarzy “MEDICUS” spełnia standardy jakości zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne .

W 2004r. uzyskaliśmy wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Oznacza to, że nasze funkcjonowanie jest uregulowane prawnie . Laboratorium Spółki Partnerskiej Lekarzy “MEDICUS” wyposażone jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną właściwą do zakresu prowadzonej działalności i umożliwia stosowanie metod diagnostycznych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

Personel laboratoryjny posiada fachową wiedzę medyczną potrzebną do świadczenia odpowiednich usług medycznych. Zatrudniamy wykwalifokowanych diagnostów laboratoryjnych, panie Ewelinę Połatyńską – Bochnak i Magdalenę Kicińską – Ordon oraz panią Joannę Gibasiewicz, która jest starszym technikiem analityki medycznej i inżynierem zarządzania.

Każdy rodzaj oznaczenia wykonywanego przez laboratorium podlega ścisłej wewnątrz i zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości wyników badań ( krew pełna, surowica, osocze) Badania objęte są kontrolą Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Staramy się zaspokoić potrzeby pacjentów usługą medyczną odpowiedniej jakości. Analityczny profil naszego laboratorium nie oznacza ,że pacjenci nie mogą wykonać badań z zakresu bakteriologii, serologii. Zapewniamy im tę szanse współpracując z innymi laboratoriami przy czym czas oczekiwania na wynik jest możliwie najkrótszy . Dobro pacjenta jest naszym nadrzędnym celem. Pacjenci traktowani są z szacunkiem. Cenimy ichniezależność , zapewniamy poufność,bezpieczeństwo.

Laboratorium Spółki Partnerskiej “MEDICUS” wykonuje badania na skierowanie, bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie bez skierowania lekarskiego.

WYPOSAŻENIE

Posiadamy następujące aparaty diagnostyczne:

 1. analizator hematologiczny firmy SYSMEX™(XS 800i)
 2. koagulator firmy BIO-KSEL™
 3. analizator biochemiczny Cobas Integra 400plus firmy ROCHE™
 4. analizator do moczu Miditron Junior II firmy ROCHE™
 5. analizator immunochemiczny miniVIDAS firmy BIOMERIEUX™
 6. inne aparaty niezbędne do diagnostyki laboratoryjnej

ISO 9001

W 2005 roku przychodnia  „MEDICUS” łącznie z laboratorium jako pierwsza w Turku uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001.

Godziny pracy

LABORATORIUM:
poniedziałek-piątek: 8:00-18:00
POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ:
poniedziałek-piątek: 8:00-13:00

Wykaz badań i Cennik

HEMATOLOGIA
 • morfologia 8 zł
 • rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej 10 zł
 • retikulocyty 8 zł
 • OB 5 zł
CHEMIA KLINICZNA
 • aminotransferaza alaninowa 6 zł
 • aminotransferaza asparaginianowa 6 zł
 • amylaza 10 zł
 • antystreptolizyna O (ASO) 15 zł
 • białko całkowite 8 zł
 • białko C-reaktywne (CPR) 15 zł
 • bilirubina całkowita 6 zł
 • całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)* 10 zł
 • chlorki* 12 zł
 • cholesterol całkowity 8 zł
 • cholesterol HDL 6 zł
 • cholesterol z frakcjami 20 zł
 • czynnik reumatoidalny (RF) 15 zł
 • ferrytyna* 30 zł
 • fosfataza zasadowa 10 zł
 • fosfor* 10 zł
 • gammaglutamylotransferaza 12 zł
 • glukoza 5 zł
 • hemoglobina glikowana (HbA1c)* 25 zł
 • kreatynina 7 zł
 • kwas moczowy 6 zł
 • lit* 25 zł
 • magnez* 10 zł
 • mocznik 6 zł
 • potas 7 zł
 • sód 7 zł
 • test obciążenia glukozą 50 g 15 zł
 • test obciążenia glukozą 75 g 21 zł
 • trójglicerydy 8 zł
 • wapń całkowity 10 zł
 • Ca19-9* 50 zł
 • żelazo 7 zł
KOAGULOLOGIA
 • czas APTT 8 zł
 • czas PT 8 zł
IMMUNOCHEMIA
 • hormony;
  • anty-TPO* 40 zł
  • beta-hCG* 35 zł
  • estradiol* 35 zł
  • FSH* 35 zł
  • fT3* 24 zł
  • fT4* 24 zł
  • LH* 35 zł
  • progesteron* 35 zł
  • prolaktyna* 35 zł
  • testosteron* 40 zł
  • TSH 23 zł
 • markery nowotworowe;
  • AFP* 35 zł
  • Ca-125* 35 zł
  • Ca 15,3* 35 zł
  • CEA* 35 zł
  • PSA* 40 zł
 • alergeny;
  • IgE całkowite* 35 zł
  • białko mleka krowiego* 50 zł
ANALITYKA OGÓLNA
 • badanie ogólne moczu 7 zł
 • kał na krew utajoną 18 zł
BAKTERIOLOGIA
 • posiew moczu 22 zł
 • posiew kału 24 zł
 • posiew nasienia* 24 zł
 • wymaz  – z gardła, nosa, rany, pochwy 22 zł
 • antybiogram* 18 zł
WIRUSOLOGIA
 • anty-Hbs* 40 zł
 • anty-HCV* 25 zł
 • HbsAg 17 zł
 • HIV* 35 zł
PARAZYTOLOGIA
 • kał na pasożyty 22 zł
 • test w kierunku Gardia lamblia z kału* 30 zł
 • wymaz na owsiki* 10 zł
SEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
 • helicobacter pylori* 35 zł
 • mononukleoza* 20 zł
 • toksoplazmoza IgM* 40 zł
 • toksoplazmoza IgG* 40 zł
 • USR 6 zł
SEROLOGIA GRUP KRWI
 • grupa krwi i czynnik Rh* 28 zł
 • przeciwciała u ciężarnych* 18 zł
TESTY ALERGICZNE Z KRWI
 • wziewny (20 alergenów)* 150 zł
 • pediatryczny (27 alergenów)* 150 zł
 • atopowy (36 alergenów)* 180 zł

Personel laboratorium

personel-laboratorium

mgr analityki medycznej
Ewelina Połatyńska – Bochnak

mgr mikrobiologii
Magdalena Kicińska – Ordon

starszy technik analityki medycznej
Joanna Gibasiewicz