Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Metoda McKenziego

12 lipca 2018

Metoda McKenziego

Metoda McKenziego Program badań i leczenie dotyczy głównie pacjentów z dolegliwościami odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowo- krzyżowego. 

McKenzie zdefiniował różne zespoły, których przyczyną mogą być stany bólowe oraz ograniczenia ruchowe kręgosłupa, zaburzenia postawy ciała oraz mikrouszkodzenia struktur przykręgosłupowych (mięśnie, więzadła i ścięgna).

W tej metodzie zwraca się uwagę na codzienną profilaktykę bólów kręgosłupa, tak aby unikać sytuacji przeciążających struktury przykręgosłupowe(odpowiednie podnoszenie ciężarów, sposób siedzenia i stania).

Top