Metoda PNF – torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad podstawowymi funkcjami w życiu codziennym, siłą mięśniową, pełnym zakresem ruchu, nauką chodu i ćw. mięśni mimicznych.

Wskazania:

  • po incydentach neurologicznych takich jak udary, SM
  • patologia chodu
  • po urazach rdzenia kręgowego
  • schorzenia ortopedyczne
  • zaburzenia nerwowo-mięśniowe w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów
  • dziecięce porażenie mózgowe(MPD)
  • skoliozy i wady postawy

Przeciwwskazania:

  • odklejenie siatkówki oka
  • zakrzepica żył głębokich
  • wysoka gorączka